01 بهمن 1400
1400 بهمن 01

هارد باکس مدل استاندارد با درب بلند کد TL.221.72.45.D40


طول: 221mm
عرض: 72mm
ارتفاع: 45mm
عمق: 40mm
طول داخلی: 209mm
عرض داخلی: 61mm
مشاهده قیمت

جعبه سخت استاندارد کد TI.251.151.51.D46


طول: 251mm
عرض: 151mm
ارتفاع: 51mm
عمق: 46mm
طول داخلی: 241mm
عرض داخلی: 141mm
مشاهده قیمت

هارد باکس استاندارد کد TI.240.125.40.D36


طول: 240mm
عرض: 125mm
ارتفاع: 40mm
عمق: 36mm
طول داخلی: 229mm
عرض داخلی: 114mm
مشاهده قیمت

هارد باکس با روکش چرمی کد TI.232.172.28.D22


طول: 232mm
عرض: 172mm
ارتفاع: 28mm
عمق: 22mm
طول داخلی: 221mm
عرض داخلی: 161mm
مشاهده قیمت

جعبه سخت مدل استاندارد کد TI.231.132.35.D30


طول: 231mm
عرض: 132mm
ارتفاع: 35mm
عمق: 30mm
طول داخلی: 219mm
عرض داخلی: 125mm
مشاهده قیمت

هارد باکس با روکش کرافت کد TIL.320.241.35.D31


طول: 320mm
عرض: 241mm
ارتفاع: 35mm
عمق: 31mm
طول داخلی: 308mm
عرض داخلی: 229mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.219.120.50.D45


طول: 219mm
عرض: 120mm
ارتفاع: 50mm
عمق: 45mm
طول داخلی: 209mm
عرض داخلی: 109mm
مشاهده قیمت

جعبه سخت مدل دوبل بلند کد TDL.111.111.60.D50


طول: 111mm
عرض: 111mm
ارتفاع: 60mm
عمق: 50mm
طول داخلی: 102mm
عرض داخلی: 102mm
مشاهده قیمت

جعبه هارد باکس استاندارد کد TI.215.165.35.D30


طول: 215mm
عرض: 165mm
ارتفاع: 35mm
عمق: 30mm
طول داخلی: 204mm
عرض داخلی: 155mm
مشاهده قیمت

هارد باکس با درب بلند کد TIL.152.108.80.D75


طول: 152mm
عرض: 108mm
ارتفاع: 80mm
عمق: 75mm
طول داخلی: 140mm
عرض داخلی: 93mm
مشاهده قیمت

جعبه سخت کد TI.219.120.36.D31


طول: 219mm
عرض: 120mm
ارتفاع: 36mm
عمق: 31mm
طول داخلی: 208mm
عرض داخلی: 109mm
مشاهده قیمت

هارد باکس مدل استاندارد کد TI.165.115.35.D30


طول: 165mm
عرض: 115mm
ارتفاع: 35mm
عمق: 30mm
طول داخلی: 152mm
عرض داخلی: 104mm
مشاهده قیمت

جعبه عطر و ادکلن کد TDIL.65.36.118.D40


طول: 65mm
عرض: 36mm
ارتفاع: 118mm
عمق: 40mm
طول داخلی: 54mm
عرض داخلی: 26mm
مشاهده قیمت

هارد باکس استاندارد دوبل کد TDI.80.80.57.D51


طول: 80mm
عرض: 80mm
ارتفاع: 57mm
عمق: 51mm
طول داخلی: 70mm
عرض داخلی: 70mm
مشاهده قیمت

جعبه کفش کد TI.340.210.120.D116


طول: 340mm
عرض: 210mm
ارتفاع: 120mm
عمق: 116mm
طول داخلی: 324mm
عرض داخلی: 198mm
مشاهده قیمت

جعبه کشویی کد TIDrawer.159.101.71.D60.S56


طول: 159mm
عرض: 101mm
ارتفاع: 71mm
عمق: 60mm
طول داخلی: 150mm
عرض داخلی: 89mm
مشاهده قیمت

جعبه سخت کد TI.171.101.56.D50.S58


طول: 171mm
عرض: 101mm
ارتفاع: 56mm
عمق: 50mm
طول داخلی: 160mm
عرض داخلی: 90mm
مشاهده قیمت

جعبه کرافت کد TIL.133.133.55.D50


طول: 133mm
عرض: 133mm
ارتفاع: 55mm
عمق: 50mm
طول داخلی: 125mm
عرض داخلی: 125mm
مشاهده قیمت

جعبه آلبوم سنگ و سرامیک کد TID.261.116.103.D90.S55


طول: 261mm
عرض: 116mm
ارتفاع: 103mm
عمق: 90mm
طول داخلی: 250mm
عرض داخلی: 94mm
مشاهده قیمت

جعبه مدل استاندارد کد TI.191.191.41.D35.S70


طول: 191mm
عرض: 191mm
ارتفاع: 41mm
عمق: 35mm
طول داخلی: 179mm
عرض داخلی: 179mm
مشاهده قیمت

صفحه‌ها