قوانین و مقررات همکاری با تی سبز

=== قوانین عمومی ===

 

- امکان پرداخت به صورت آنلاین در سایت تی سبز ممکن نیست چرا که هزینه های نهایی هر سفارش بنا به درخواست مشتری متفاوت هستند و صرفا با پرداخت مبلغ جعبه، هیچ سفارشی رسمیت پیدا نمی کند.

- تمامی مشتریان از طریق ارتباط با مدیر فروش مجموعه تی سبز، فاکتورهای صادره از حسابداری را طبق سفارش خود دریافت می کنند.

- واریز مبالغ هر سفارش با هماهنگی با مدیر فروش مجموعه تی سبز و از مسیرهای معرفی شده توسط بخش فروش صورت می پذیرد.

- به منظور سهولت در پیگیری سفارش ها، امکان ارتباط مستقیم با مدیر فروش مجموعه فراهم شده است و شما می توانید تمامی موارد مرتبط با سفارش خود را به صورت شخصی از بخش فروش پیگیری نمایید و در تمامی ساعات شبانه روز پاسخ خود را دریافت کنید.

- هر گونه دیرکرد به دلیل انواع نوسانات از جمله کمبود مواد اولیه یا عدم موجودی یکی از اجزای تشکیل دهنده جعبه، قبلا به صورت کتبی به اطلاع مشتری می رسد.

- 70 درصد مبلغ کل فاکتور به عنوان پیش پرداخت قبل از شروع تولید سفارش، و 30 درصد الباقی قبل از ارسال جعبه ها اخذ می شوند.

- هر گونه قرارداد رسمی با تی سبز، بدون سربرگ، مهر و امضای طرفین قرارداد فاقد هر گونه اعتبار است.

- شما با پرداخت هر فاکتور ارسالی، وارد قرارداد همکاری با مجموعه تی سبز می شود و مفاد و شرایط همکاری با مجموعه تی سبز را پذیرفته اید.

قوانین و مقرارت تی سبز - قوانین - مقررات

 

=== مسئولیت های تی سبز نسبت به مشتری ===

 

- در صورت عدم رضایت مشتری از کیفیت محصولات تولید شده بر اساس ادله منطقی، تی سبز موظف به تولید مجدد یا جایگزینی هر یک از محصولات است تا رضایت کامل مشتری جلب شود.

- حق کنترل کیفیت محصولات برای مشتری محفوظ است.

- تی سبز موظف است تعداد جعبه های درخواستی از طرف مشتری طبق مدل توافق شده در تاریخ توافق شده را به مشتری برساند و هر گونه دیرکرد قبلا به اطلاع مشتری می رسد. ماهیت فرآیند تولید هر گونه کالایی نواسانات خاص خود را دارد که به دلیل شرایط خاص بازار ایران ممکن است در هر سفارش کمی دیرکرد به وجود بیاید.

- در صورت عدم موجود بودن رنگ روکش مورد توافق مشتری، با هماهنگی قبلی، تی سبز موظف است از یک روکش جایگزین برای سفارش مشتری استفاده کند. این روکش باید مورد تایید مشتری باشد.

 

=== مسئولیت های مشتری نسبت به تی سبز ===

 

- مشتری موظف به تصفیه حساب فاکتور صادر شده است.

- تی سبز مسئول خطاهای رخ داده از طرف مشتری نیست.

- بروز هر گونه اشتباه تایپی و خطا در طراحی به عهده مشتری است.

- دیرکرد در تحویل کلیه فایل های مرتبط با سفارش مشتری، منجر به دیرکرد در تحویل سفارش خواهد شد که مسئولیت این دیرکرد به صورت کامل با مشتری است.

- هر گونه دیرکرد در همکاری با تولید کننده – تی سبز – منجر به دیرکرد در تحویل سفارش خواهد شد و مسئولیت این دیرکرد کاملا به عهده مشتری است.

- این مسئولیت مشتری است که حساسیت روز تحویل و رویه تولید هر سفارش را به تولید کننده – تی سبز – تاکید کند.

- مشتری موظف به چک کردن دقیق موارد مندرج در فاکتور صادر شده است و در صورت خطا در سفارش گذاری، هیچ مسئولیتی متوجه مجموعه تی سبز نیست.

- به دلیل شرایط خاص بازار ایران و عدم ثبات قیمت ها در فرآیندهای تولیدی و مواد اولیه، در صورت به وجود آمدن هر گونه اختلاف قیمت بین فاکتور صادر شده و روند اصلی تولید، مشتری موظف به پرداخت اختلاف قیمت ایجاد شده است.

 

=== شرایط بازگشت وجه ===

 

- شما پس از پرداخت فاکتور، تا 24 ساعت حق فسخ آن را دارید و پس از آن امکان ابطال فاکتور با رعایت شرایط خاص وجود دارد.

- در صورت گذشتن زمان 24 ساعته و در صورت نیاز به ابطال فاکتور پرداخت شده، 10 درصد از مبلغ فاکتور کسر شده، و الباقی مبلغ به حساب شما بازگردانده می شود. اگر در این فاصله زمانی مخارج دیگری نیز بر اساس سفارش ثبت شده صورت گرفته باشند، از مبلغ کلی کسر خواهند شد.

- پس از طی شدن 48 ساعت و در صورت نیاز به ابطال فاکتور پرداخت شده، 15 درصد از مبلغ فاکتور کسر شده، و الباقی مبلغ به حساب شما بازگردانده می شود. اگر در این فاصله زمانی مخارج دیگری نیز بر اساس سفارش ثبت شده صورت گرفته باشند، از مبلغ کلی کسر خواهند شد.

- پس از گذشت بیش از 48 ساعت از پرداخت فاکتور و در صورت درخواست ابطال فاکتور پس از ساخته شدن کلیشه یا چاپ روکش برای جعبه مورد نظر شما، مبلغ ساخت کلیشه یا فرآیند چاپ روکش به انضمام 20 درصد از کل مبلغ فاکتور، از مبلغ پرداختی شما کسر شده و الباقی به شما بازگردانده می شود.

- در صورت ساخته شدن جعبه های مورد سفارش شما، به هیچ عنوان امکان لغو سفارش وجود ندارد چرا که هر جعبه ای به سفارش مشتری و با برند ایشان ساخته شده و قابلیت استفاده برای کاربری های دیگر را ندارد.

- امکان لغو یا باز پس گیری مبلغ قرارداد بعد از تولید محصولات به هیچ عنوان پذیرفته نیست و پس از شروع فرآیند تولید، مشتری موظف به پرداخت کل مبلغ توافق شده می باشد.

- فاکتورهایی که با زمان تحویل ((فوری)) به کارخانه ارسال می شوند امکان لغو ندارند و نحوه تصفیه آن ها هم به صورت پرداخت کامل (100 درصد) قبل از شروع فرآیند تولید است.

- مبالغی که بابت ارسال پک نمونه دریافت می شوند قابل استرداد نیستند.

 

=== تاریخ تحویل ===

 

- تاریخ درج شده به عنوان تاریخ تحویل روی فاکتور به عنوان یک تاریخ قطعی نیست و در صورت بروز هر گونه مشکل یا به وجود آمدن شرایط خاص تغییر خواهد کرد و متعاقبا به مشتری اطلاع داده می شود.

- تولید هر سفارش صرفا پس از تولید کلیشه یا چاپ روکش های مرتبط با جعبه صورت می پذیرد و در صورت دیرکرد در همکاری برای انجام هر یک از این مراحل از طرف مشتری، تاریخ تحویل طبیعتا به تعویق می افتد.

- ماهیت فرآیند تولید در بازار ایران به صورتی ست که امکان کمبود بعضی مواد اولیه وجود دارد که در صورت بروز دیرکرد در تحویل به این دلیل، به مشتری اطلاع داده خواهد شد.

- تاریخ تحویل فاکتور با رعایت تمامی موارد موثر در رویه تولید هر سفارش در نظر گرفته شده و تمامی سفارش ها همواره با رعایت دقیق تاریخ تحویل و مندرج در فاکتور تحویل داده شده اند اما این تاریخ هیچ موضوع تعهد آوری برای مجموعه تی سبز نیست.

- تی سبز در برابر ضرر و زیان مشتری به واسطه دیر کرد در تحویل مسئول نیست.

 

=== حل و فصل اختلافات ===

 

- در صورت بروز هر گونه اختلاف، تمامی موارد از مسیرهای قانونی و رسمی پیگیری خواهند شد.

- در صورت بروز هر گونه اختلاف، طرفین می بایست مشکل را به حکمیت نماینده ای از هر دو طرف قرارداد، حل و فصل کنند.

- در صورت عدم پرداخت و تصفیه حساب توسط مشتری، مشتری این حق را برای مجموعه تی سبز قائل است تا از طریق مراجع قانونی به پیگیری این موضوع بپردازد.

- با توجه به اعلام قوانین و مقررات سایت به صورت واضح به مشتری، در صورت بروز هر گونه اختلاف، مراتب پیگیری صرفا از طرق قانونی صورت می پذیرند و هر گونه صحبت رو در رو و مراجعه شخصی (در راستای حذف خطرات احتمالی) از طرف مجموعه تی سبز پذیرفته نیست و هیچ همکاری در این راستا از طرف مجموعه صورت نمی پذیرد.

- در صورت بروز اختلاف، هر گونه حرکت خارج از روال قانونی اعم از توهین، ارعاب و تهدید و سایر اقدامات خودسرانه از طرف مشتری با برخورد قانونی و جدی از طرف مجموعه تی سبز روبرو خواهد شد و مواردی از این دست عموما با حکمیت و منطق، حل و فصل می شوند و در غیر این صورت حق اقدام قانونی برای مشتری و مجوعه تی سبز طبق ادله منطقی محفوظ است.

- لازم به ذکر است که کلیه مکالمات و تماس های مرتبط با مجموعه تی سبز به صورت خودکار ضبط می شوند و هر گونه اقدام خارج از عرف اجتماعی و قانونی از طرف مشتری با ذکر تاریخ، ساعت، شماره تماس گیرنده، صدای ضبط شده و سایر شواهد مورد نیاز، آماده برای ارائه به مراجع قانونی خواهد بود.


کلیه فعالیت های گروه طراحی و تولیدی سبز زیر نظر موسسه فرهنگی دیجیتالی سام فرهنگ پویا به شماره ثبت 31648 و شناسه ملی 10320874674 به تاریخ ثبت 6 خرداد 1392 و با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران واحد رسانه های دیجیتالی است و کلیه فعالیت ها و محتوای قرار داده شده در وب سایت مجموعه تی سبز به آدرس tSabz.com زیر نظر مجوزهای صادر شده برای موسسه سام برای نشر دیجیتال و ارائه خدمات دیجیتالی است که هر گونه فعالیتی در قالب رسانه های دیجیتال با رعایت چارچوب های قانونی مجاز می باشد.

جعبه سازی - تولید جعبه - ساخت جعبه

سایر اخبار و مقالات مرتبط:

جعبه ادکلن جدید

ارسال جعبه عطر به اهواز

ساخت جعبه

تولید پلاک سینه و بج سینه

برش فوم و برش ابر برای داخل جعبه

تولید جعبه صادراتی

راهنمای کامل سفارش ساخت جعبه در تی سبز