30 مهر 1400
1400 مهر 30

هارد باکس کد TDI.114.85.50.D44


طول: 114mm
عرض: 85mm
ارتفاع: 50mm
عمق: 44mm
طول داخلی: 105mm
عرض داخلی: 80mm
مشاهده قیمت

جعبه کشویی کد TIDrawer.142.139.70.D60


طول: 142mm
عرض: 139mm
ارتفاع: 70mm
عمق: 60mm
طول داخلی: 132mm
عرض داخلی: 129mm
مشاهده قیمت

جعبه آهنربایی کد DT4.270.148.49.D39


طول: 270mm
عرض: 148mm
ارتفاع: 49mm
عمق: 39mm
طول داخلی: 260mm
عرض داخلی: 138mm
مشاهده قیمت

جعبه کشویی کد TIDrawer.390.118.118.D97


طول: 390mm
عرض: 118mm
ارتفاع: 118mm
عمق: 97mm
طول داخلی: 380mm
عرض داخلی: 100mm
مشاهده قیمت

جعبه کراوات کد TI.509.129.35.D30


طول: 509mm
عرض: 129mm
ارتفاع: 35mm
عمق: 30mm
طول داخلی: 500mm
عرض داخلی: 120mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.304.232.116.D100


طول: 304mm
عرض: 232mm
ارتفاع: 116mm
عمق: 100mm
طول داخلی: 290mm
عرض داخلی: 220mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.300.230.52.D49


طول: 300mm
عرض: 230mm
ارتفاع: 52mm
عمق: 49mm
طول داخلی: 290mm
عرض داخلی: 220mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TDI.300.230.54.D49


طول: 300mm
عرض: 230mm
ارتفاع: 54mm
عمق: 49mm
طول داخلی: 290mm
عرض داخلی: 220mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.135.135.75.D70


طول: 135mm
عرض: 135mm
ارتفاع: 75mm
عمق: 70mm
طول داخلی: 126mm
عرض داخلی: 126mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.162.139.35.D30


طول: 162mm
عرض: 139mm
ارتفاع: 35mm
عمق: 30mm
طول داخلی: 152mm
عرض داخلی: 129mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.230.120.48.D42


طول: 230mm
عرض: 120mm
ارتفاع: 48mm
عمق: 42mm
طول داخلی: 220mm
عرض داخلی: 110mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TDI.170.170.120.D115


طول: 170mm
عرض: 170mm
ارتفاع: 120mm
عمق: 115mm
طول داخلی: 160mm
عرض داخلی: 160mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.208.117.116.D112


طول: 208mm
عرض: 117mm
ارتفاع: 116mm
عمق: 112mm
طول داخلی: 198mm
عرض داخلی: 107mm
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص کراوات کد TI.410.114.38.D32


طول: 410mm
عرض: 114mm
ارتفاع: 38mm
عمق: 32mm
طول داخلی: 400mm
عرض داخلی: 104mm
مشاهده قیمت

جعبه بند شلوار TI.284.144.35.D30


طول: 284mm
عرض: 144mm
ارتفاع: 35mm
عمق: 30mm
طول داخلی: 274mm
عرض داخلی: 134mm
مشاهده قیمت

جعبه درب دار مقوایی کد TI.245.145.35.D30.N40.N41


طول: 245mm
عرض: 145mm
ارتفاع: 35mm
عمق: 30mm
طول داخلی: 236mm
عرض داخلی: 135mm
مشاهده قیمت

جعبه نظم دهنده کد TR6


طول: 415mm
عرض: 315mm
ارتفاع: 235mm
عمق: 225mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه نظم دهنده کد TR5


طول: 365mm
عرض: 265mm
ارتفاع: 210mm
عمق: 200mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه نظم دهنده کد TR4


طول: 315mm
عرض: 215mm
ارتفاع: 180mm
عمق: 175mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه نظم دهنده کد TR3


طول: 265mm
عرض: 165mm
ارتفاع: 160mm
عمق: 150mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

صفحه‌ها