16 بهمن 1401
1401 بهمن 16

جعبه ساس بند کد T.275.124.35.D121


طول: 275mm
عرض: 124mm
ارتفاع: 35mm
عمق: 121mm
طول داخلی: 269mm
عرض داخلی: 121mm
مشاهده قیمت

جعبه دکمه سردست کد CL.70.50.28.D25.S2


طول: 70mm
عرض: 50mm
ارتفاع: 28mm
عمق: 25mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.257.257.45.D40-S79


طول: 257mm
عرض: 257mm
ارتفاع: 45mm
عمق: 40mm
طول داخلی: 250mm
عرض داخلی: 250mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کوچک کد TI.119.89.25.D20


طول: 119mm
عرض: 89mm
ارتفاع: 25mm
عمق: 20mm
طول داخلی: 110mm
عرض داخلی: 81mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.160.160.157.D150


طول: 160mm
عرض: 160mm
ارتفاع: 157mm
عمق: 150mm
طول داخلی: 150mm
عرض داخلی: 150mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.300.129.25.D20


طول: 300mm
عرض: 129mm
ارتفاع: 25mm
عمق: 20mm
طول داخلی: 290mm
عرض داخلی: 120mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.139.139.25.D20


طول: 139mm
عرض: 139mm
ارتفاع: 25mm
عمق: 20mm
طول داخلی: 130mm
عرض داخلی: 130mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TDI.114.85.50.D44


طول: 114mm
عرض: 85mm
ارتفاع: 50mm
عمق: 44mm
طول داخلی: 105mm
عرض داخلی: 80mm
مشاهده قیمت

جعبه کشویی کد TIDrawer.142.139.70.D60


طول: 142mm
عرض: 139mm
ارتفاع: 70mm
عمق: 60mm
طول داخلی: 132mm
عرض داخلی: 129mm
مشاهده قیمت

جعبه آهنربایی کد DT4.270.148.49.D39


طول: 270mm
عرض: 148mm
ارتفاع: 49mm
عمق: 39mm
طول داخلی: 260mm
عرض داخلی: 138mm
مشاهده قیمت

جعبه کشویی کد TIDrawer.390.118.118.D97


طول: 390mm
عرض: 118mm
ارتفاع: 118mm
عمق: 97mm
طول داخلی: 380mm
عرض داخلی: 100mm
مشاهده قیمت

جعبه کراوات کد TI.509.129.35.D30


طول: 509mm
عرض: 129mm
ارتفاع: 35mm
عمق: 30mm
طول داخلی: 500mm
عرض داخلی: 120mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.304.232.116.D100


طول: 304mm
عرض: 232mm
ارتفاع: 116mm
عمق: 100mm
طول داخلی: 290mm
عرض داخلی: 220mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.300.230.52.D49


طول: 300mm
عرض: 230mm
ارتفاع: 52mm
عمق: 49mm
طول داخلی: 290mm
عرض داخلی: 220mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TDI.300.230.54.D49


طول: 300mm
عرض: 230mm
ارتفاع: 54mm
عمق: 49mm
طول داخلی: 290mm
عرض داخلی: 220mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.135.135.75.D70


طول: 135mm
عرض: 135mm
ارتفاع: 75mm
عمق: 70mm
طول داخلی: 126mm
عرض داخلی: 126mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.162.139.35.D30


طول: 162mm
عرض: 139mm
ارتفاع: 35mm
عمق: 30mm
طول داخلی: 152mm
عرض داخلی: 129mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.230.120.48.D42


طول: 230mm
عرض: 120mm
ارتفاع: 48mm
عمق: 42mm
طول داخلی: 220mm
عرض داخلی: 110mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TDI.170.170.120.D115


طول: 170mm
عرض: 170mm
ارتفاع: 120mm
عمق: 115mm
طول داخلی: 160mm
عرض داخلی: 160mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.208.117.116.D112


طول: 208mm
عرض: 117mm
ارتفاع: 116mm
عمق: 112mm
طول داخلی: 198mm
عرض داخلی: 107mm
مشاهده قیمت

صفحه‌ها