21 مرداد 1401
1401 مرداد 21

جعبه مقوایی کد TI.145.145.55.D50


طول: 145mm
عرض: 145mm
ارتفاع: 55mm
عمق: 50mm
طول داخلی: 135mm
عرض داخلی: 135mm
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص کراوات کد KI.95.95.85.D80


طول: 95mm
عرض: 95mm
ارتفاع: 85mm
عمق: 80mm
طول داخلی: 85mm
عرض داخلی: 85mm
مشاهده قیمت

جعبه درب دار مقوایی کد TI.140.77.28.D23.G51


طول: 143mm
عرض: 79mm
ارتفاع: 31mm
عمق: 25mm
طول داخلی: 132mm
عرض داخلی: 68mm
مشاهده قیمت

جعبه پیراهن کد TDI.362.262.80.D70


طول: 362mm
عرض: 262mm
ارتفاع: 80mm
عمق: 70mm
طول داخلی: 352mm
عرض داخلی: 252mm
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص ست دوبل کد TDI.312.215.63.D55


طول: 312mm
عرض: 215mm
ارتفاع: 63mm
عمق: 55mm
طول داخلی: 302mm
عرض داخلی: 205mm
مشاهده قیمت

جعبه مقوایی کد TI.192.145.36.D30


طول: 192mm
عرض: 145mm
ارتفاع: 36mm
عمق: 30mm
طول داخلی: 182mm
عرض داخلی: 135mm
مشاهده قیمت

جعبه درب دار مقوایی کد TI.142.114.32.D30.N16.N17


طول: 142mm
عرض: 114mm
ارتفاع: 32mm
عمق: 30mm
طول داخلی: 132mm
عرض داخلی: 104mm
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص کیف پول TI.211.111.31.D26.N37.N67


طول: 211mm
عرض: 111mm
ارتفاع: 31mm
عمق: 26mm
طول داخلی: 201mm
عرض داخلی: 101mm
مشاهده قیمت

جعبه درب دار مقوایی دوبل کد TDI.135.135.55.D51


طول: 135mm
عرض: 135mm
ارتفاع: 55mm
عمق: 51mm
طول داخلی: 127mm
عرض داخلی: 127mm
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص ست چرمی کد TI.312.215.60.D55


طول: 312mm
عرض: 215mm
ارتفاع: 60mm
عمق: 55mm
طول داخلی: 302mm
عرض داخلی: 205mm
مشاهده قیمت

جعبه مقوایی مدل استاندارد کد TI.285.145.54.D49


طول: 285mm
عرض: 145mm
ارتفاع: 54mm
عمق: 49mm
طول داخلی: 275mm
عرض داخلی: 135mm
مشاهده قیمت

جعبه درب دار مقوایی دوبل کد TI.135.135.77.D70


طول: 135mm
عرض: 135mm
ارتفاع: 77mm
عمق: 70mm
طول داخلی: 126mm
عرض داخلی: 126mm
مشاهده قیمت

جعبه درب دار مقوایی دوبل کد TDI.145.145.62.D55


طول: 145mm
عرض: 145mm
ارتفاع: 62mm
عمق: 55mm
طول داخلی: 135mm
عرض داخلی: 135mm
مشاهده قیمت

جعبه کشویی کد TIDrawer.145.145.65.D55


طول: 148mm
عرض: 145mm
ارتفاع: 65mm
عمق: 55mm
طول داخلی: 137mm
عرض داخلی: 135mm
مشاهده قیمت

هارد باکس کد TI.135.135.53.D50.G1.G1-1


طول: 135mm
عرض: 135mm
ارتفاع: 53mm
عمق: 50mm
طول داخلی: 126mm
عرض داخلی: 126mm
مشاهده قیمت

صفحه‌ها