21 مرداد 1401
1401 مرداد 21

جعبه بند شلوار TI.284.144.35.D30


طول: 284mm
عرض: 144mm
ارتفاع: 35mm
عمق: 30mm
طول داخلی: 274mm
عرض داخلی: 134mm
مشاهده قیمت

جعبه درب دار مقوایی کد TI.245.145.35.D30.N40.N41


طول: 245mm
عرض: 145mm
ارتفاع: 35mm
عمق: 30mm
طول داخلی: 236mm
عرض داخلی: 135mm
مشاهده قیمت

جعبه نظم دهنده کد TR6


طول: 415mm
عرض: 315mm
ارتفاع: 235mm
عمق: 225mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه نظم دهنده کد TR5


طول: 365mm
عرض: 265mm
ارتفاع: 210mm
عمق: 200mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه نظم دهنده کد TR4


طول: 315mm
عرض: 215mm
ارتفاع: 180mm
عمق: 175mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه نظم دهنده کد TR3


طول: 265mm
عرض: 165mm
ارتفاع: 160mm
عمق: 150mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه نظم دهنده کد TR2


طول: 240mm
عرض: 140mm
ارتفاع: 130mm
عمق: 127mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه نظم دهنده کد TR1


طول: 215mm
عرض: 115mm
ارتفاع: 115mm
عمق: 100mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه دمنوش کد SEC.320.217.110.D100


طول: 320mm
عرض: 217mm
ارتفاع: 110mm
عمق: 100mm
طول داخلی: 310mm
عرض داخلی: 200mm
مشاهده قیمت

جعبه چای کد SEC.221.217.110.D100


طول: 221mm
عرض: 217mm
ارتفاع: 110mm
عمق: 100mm
طول داخلی: 200mm
عرض داخلی: 200mm
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص کراوات کد KIC.95.95.85.D80


طول: 95mm
عرض: 95mm
ارتفاع: 85mm
عمق: 80mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه کشویی کد TIDrawer.135.135.58.D50


طول: 135mm
عرض: 135mm
ارتفاع: 58mm
عمق: 50mm
طول داخلی: 126mm
عرض داخلی: 126mm
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص پاپیون کد P5


طول: 138mm
عرض: 78mm
ارتفاع: 45mm
عمق: 40mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص پاپیون کد P4


طول: 138mm
عرض: 78mm
ارتفاع: 45mm
عمق: 40mm
طول داخلی: 128mm
عرض داخلی: 68mm
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص پاپیون کد P1


طول: 134mm
عرض: 74mm
ارتفاع: 45mm
عمق: 40mm
طول داخلی: 126mm
عرض داخلی: 68mm
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص پاپیون کد P2


طول: 134mm
عرض: 74mm
ارتفاع: 45mm
عمق: 40mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص پاپیون کد P3


طول: 130mm
عرض: 40mm
ارتفاع: 43mm
عمق: 40mm
طول داخلی: 122mm
عرض داخلی: 35mm
مشاهده قیمت

جعبه کراوات کد DT3.135.135.75.D70


طول: 135mm
عرض: 135mm
ارتفاع: 75mm
عمق: 70mm
طول داخلی: 126mm
عرض داخلی: 126mm
مشاهده قیمت

جعبه کراوات کد DT2.135.135.75.D70


طول: 135mm
عرض: 135mm
ارتفاع: 75mm
عمق: 70mm
طول داخلی: 125mm
عرض داخلی: 125mm
مشاهده قیمت

جعبه کراوات کد DT1.135.135.75.D70


طول: 135mm
عرض: 135mm
ارتفاع: 75mm
عمق: 70mm
طول داخلی: 126mm
عرض داخلی: 126mm
مشاهده قیمت

صفحه‌ها