30 مهر 1400
1400 مهر 30

جعبه نظم دهنده کد TR2


طول: 240mm
عرض: 140mm
ارتفاع: 130mm
عمق: 127mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه نظم دهنده کد TR1


طول: 215mm
عرض: 115mm
ارتفاع: 115mm
عمق: 100mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه دمنوش کد SEC.320.217.110.D100


طول: 320mm
عرض: 217mm
ارتفاع: 110mm
عمق: 100mm
طول داخلی: 310mm
عرض داخلی: 200mm
مشاهده قیمت

جعبه چای کد SEC.221.217.110.D100


طول: 221mm
عرض: 217mm
ارتفاع: 110mm
عمق: 100mm
طول داخلی: 200mm
عرض داخلی: 200mm
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص کراوات کد KIC.95.95.85.D80


طول: 95mm
عرض: 95mm
ارتفاع: 85mm
عمق: 80mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه کشویی کد TIDrawer.135.135.58.D50


طول: 135mm
عرض: 135mm
ارتفاع: 58mm
عمق: 50mm
طول داخلی: 126mm
عرض داخلی: 126mm
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص پاپیون کد P5


طول: 138mm
عرض: 78mm
ارتفاع: 45mm
عمق: 40mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص پاپیون کد P4


طول: 138mm
عرض: 78mm
ارتفاع: 45mm
عمق: 40mm
طول داخلی: 128mm
عرض داخلی: 68mm
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص پاپیون کد P1


طول: 134mm
عرض: 74mm
ارتفاع: 45mm
عمق: 40mm
طول داخلی: 126mm
عرض داخلی: 68mm
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص پاپیون کد P2


طول: 134mm
عرض: 74mm
ارتفاع: 45mm
عمق: 40mm
طول داخلی: --
عرض داخلی: --
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص پاپیون کد P3


طول: 130mm
عرض: 40mm
ارتفاع: 43mm
عمق: 40mm
طول داخلی: 122mm
عرض داخلی: 35mm
مشاهده قیمت

جعبه کراوات کد DT3.135.135.75.D70


طول: 135mm
عرض: 135mm
ارتفاع: 75mm
عمق: 70mm
طول داخلی: 126mm
عرض داخلی: 126mm
مشاهده قیمت

جعبه کراوات کد DT2.135.135.75.D70


طول: 135mm
عرض: 135mm
ارتفاع: 75mm
عمق: 70mm
طول داخلی: 125mm
عرض داخلی: 125mm
مشاهده قیمت

جعبه کراوات کد DT1.135.135.75.D70


طول: 135mm
عرض: 135mm
ارتفاع: 75mm
عمق: 70mm
طول داخلی: 126mm
عرض داخلی: 126mm
مشاهده قیمت

جعبه مقوایی کد TI.145.145.55.D50


طول: 145mm
عرض: 145mm
ارتفاع: 55mm
عمق: 50mm
طول داخلی: 135mm
عرض داخلی: 135mm
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص کراوات کد KI.95.95.85.D80


طول: 95mm
عرض: 95mm
ارتفاع: 85mm
عمق: 80mm
طول داخلی: 85mm
عرض داخلی: 85mm
مشاهده قیمت

جعبه درب دار مقوایی کد TI.140.77.28.D23.G51


طول: 143mm
عرض: 79mm
ارتفاع: 31mm
عمق: 25mm
طول داخلی: 132mm
عرض داخلی: 68mm
مشاهده قیمت

جعبه پیراهن کد TDI.362.262.80.D70


طول: 362mm
عرض: 262mm
ارتفاع: 80mm
عمق: 70mm
طول داخلی: 352mm
عرض داخلی: 252mm
مشاهده قیمت

جعبه مخصوص ست دوبل کد TDI.312.215.63.D55


طول: 312mm
عرض: 215mm
ارتفاع: 63mm
عمق: 55mm
طول داخلی: 302mm
عرض داخلی: 205mm
مشاهده قیمت

جعبه مقوایی کد TI.192.145.36.D30


طول: 192mm
عرض: 145mm
ارتفاع: 36mm
عمق: 30mm
طول داخلی: 182mm
عرض داخلی: 135mm
مشاهده قیمت

صفحه‌ها