04 اردیبهشت 98 | 0 نظرات
آنودایز کردن آلومینیوم بهترین راه برای حفظ آن در برابر زنگ زدگی است . آلومینیوم آنودایز تقریبا در برابر رطوبت، نفوذ ناپذیر است . در این روش، در شرایط کنترل شده نوعی اکسید و زنگ زدگی سخت روی ورق آلومینیوم ایجاد می کنند که حدود 5 میکرون ضخامت دارد و...
[مطالعه بیشتر]