05 آذر 1399
1399 آذر 05
11 مهر 97 | 0 نظرات
تولید جعبه شیرینی برای صنف شیرینی فروشان یکی از ملزومات اساسی کسب و کارشان محسوب می شود . فروش شیرینی بدون جعبه شیرینی اولا نا ممکن و بعد خنده دار است . فروش شیرینی تنها در جعبه شیرینی ممکن است . مثل سایر اصناف وابسته به جعبه و بسته بندی، شیرینی...
[مطالعه بیشتر]
26 شهریور 97 | 0 نظرات
از آنجایی که استفاده از هارد باکس و جعبه سخت روز به روز کاربرد بیشتری پیدا می کند، این محصول خاص و با دوام توانسته بازار خود را در کسب و کارهای بیشتری پیدا کند و به سبد نیازهای انواع کسب و کارها راه پیدا کرده است . استفاده از جعبه سخت به عنوان جعبه...
[مطالعه بیشتر]