آیا از جعبه های تی سبز رضایت دارید؟

خیلی خوشحالیم که کیفیت جعبه های تولید شده در تی سبز باعث خشنودی و رضایت مندی مشتریان ما شده. از آنجایی که رعایت اصول مشتری مداری یکی از مسائل بسیار مهم در روند تولید کلیه جعبه های تی سبز است، همواره سعی در رعایت و به کارگیری این اصول از مرحله قبل از سفارش گزاری تا مراحل نهایی و تحویل داشته ایم و بخاطر تاکید کلیه اعضا و همکاران مجوعه تولیدی تی سبز بر این اصول، شاهد اثر آن در سطح رضایت مندی مشتری هستیم. همانطور که ما هم از پیشروان رضایت مندی مشتری در سطوح جهانی آموخته ایم، همواره می بایست کمی بیشتر از سطح انتظار مشتریان عمل کرد. هر محصولی در سراسر جهان اگر بتواند همین اصل را رعایت کند، رضایت مندی مشتریان را به همراه خواهد داشت. ما هم در تی سبز همواره سعی در عبور از سطح انتظار مشتریان به سمت بهتر بودن و کیفیت بیشتر داشته ایم. همین است که بعد از بازگشایی کارتن های حاوی جعبه های تی سبز، بیش از 99 درصد مشتریان بازخورد مثبتی دارند. در ادامه توجه شما را به گوشه ای از نظرات شما در مورد تولیدات تی سبز جلب می کنیم:

 

هارد باکس - جعبه سخت - ساخت جعبه - تولید جعبه - جعبه سازی - رضایت مشتری - مشتری مداری - رضایتمندی مشتری - hard box - customer satisfaction - box making - box production

====================================================

====================================================

هارد باکس - جعبه سخت - ساخت جعبه - تولید جعبه - جعبه سازی - رضایت مشتری - مشتری مداری - رضایتمندی مشتری - hard box - customer satisfaction - box making - box production

====================================================

====================================================

هارد باکس - جعبه سخت - ساخت جعبه - تولید جعبه - جعبه سازی - رضایت مشتری - مشتری مداری - رضایتمندی مشتری - hard box - customer satisfaction - box making - box production

====================================================

====================================================

هارد باکس - جعبه سخت - ساخت جعبه - تولید جعبه - جعبه سازی - رضایت مشتری - مشتری مداری - رضایتمندی مشتری - hard box - customer satisfaction - box making - box production

====================================================

====================================================

هارد باکس - جعبه سخت - ساخت جعبه - تولید جعبه - جعبه سازی - رضایت مشتری - مشتری مداری - رضایتمندی مشتری - hard box - customer satisfaction - box making - box production

 

هارد باکس - جعبه سخت - ساخت جعبه - تولید جعبه - جعبه سازی - رضایت مشتری - مشتری مداری - رضایتمندی مشتری - hard box - customer satisfaction - box making - box production

هارد باکس - جعبه سخت - ساخت جعبه - تولید جعبه - جعبه سازی - رضایت مشتری - مشتری مداری - رضایتمندی مشتری - hard box - customer satisfation - box making - box production

سایر خبرها

مدل های جعبه کراوات

مدل های جعبه کمربند

تولید جعبه کمربند

تولید جعبه کادو و گیفت باکس

ساخت جعبه زیورآلات، طلا و جواهرات

جعبه چای و دمنوش

عملکرد تی سبز در سال 1396

ترکیب رنگی برگزیده توسط شما

ورود شش جعبه جدید به خط تولید

جعبه کیف پول